torsdag 3. mars 2011

Tilsynsbesøk

Skolen får neste uke tilsynsbesøk av oppvekstsjefen i Namsos kommune og hans rådgiver. Det er fast opplegg hvert år. Nå jobber både rektor og jeg for å finne fram alle planer og for å finne problemstillinger vi ønsker å diskutere med oppvekstsjefen. En av de utfordringer vi vet vi ønsker å ta opp er hvordan vi kan forholde oss til tidstyven. Det har blitt et svært aktuelt tema også nasjonalt. Det blir spennende å følge med hvordan skal jobbes med i kommunene framover. Alle som har sitt daglige virke i skolen vet at dette har blitt en utfordring for oss alle, både for lærere og for administrasjonen. Det er en stadig utfordring å rydde tid til det arbeidet vi egentlig skal utføre.
Av og til tenker jeg tilbake på den tiden da skolen hadde egen vaktmester i full stilling. Det var tider det!

1 kommentar:

  1. Skoleledere får stadig gode råd om å legge til side mindre viktige oppgaver, for dermed få nok tid til pedagogisk ledelse. Lærerne får nok også høre det samme, undervisning er viktigst, den må de finne nok tid til å planlegge og gjennomføre på en god måte. Men det er sannelig ikke lett å finne denne tida. Tror nok en må tenke som deg: Hva er det som stjeler tida vår, og kan vi fjerne noen av de arbeidsoppgavene som vi i dag bruker tid på? Eventuelt kan andre enn pedagoger og ledere løse dem? Kristin Halvorsen tar jo til orde for å flere yrkesgrupper inn i skolen, som f.eks kontorpersonale og vaktmestere. Det hadde vært noe det.

    SvarSlett