tirsdag 8. mars 2011

Det er travelt å skulle ha tilsynsbesøk av oppvekstsjefen. Det har gjort at jeg nå har funnet fram og lest/repetert alle skolens planer, alle referat fra plangruppa, fellesmøter og teamreferat. Det er viktig å være forberedt, men det er også greit å få en repetisjon på alt det vi har jobbet med gjennom det siste året. Nå skal jeg har relativt god oversikt. Tilbakeblikk kan være lærerikt og må vel også til for å kunne se framover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar