søndag 20. mars 2011

Nasjonale prøve - Vurdering

På siste samling i Rektorskolen hadde Gunnar Engvik et foredrag der han sa at vi i skolen i dag har to vurderingssystem. Det er testkulturen som har vært enerådende i mange år og nå "Vurdering for læring". Detter er en utfordring sa Engvik, men det må kombineres.
I forbindelse med tilsynsbesøket ble det på skolen vår fokus på skolens resultat på nasjonale prøver. Vi har i Namsos kommune et politisk vedtak på at det er en målsetning at skolene i kommunen skal ligge over landsgjennomsnittet. Det legges fra kommunens administrasjon sterke føringer nedover i systemet og det brukes en god del ressurser på dette.
I tillegg har kommunen satset stort på kursing av personalet på "Vurdering for læring". Utfordringene er å sy dette sammen. Derfor synes jeg at Dystes fremstilling i artikkelen "Læringssyn og vurderingspraksis" blir svært interessant for skolen vår. Hun viser en svært god framstilling av de ulike perspektivene: behavioristisk, kognitivt og sosiokulturelt/situert perspektiv. Skjemaet letter en analyse over egen skoles praksis. Det er kjent stoff, men oversiktelig satt opp blir det lettere å bruke. Det handler her om bevisstgjøring.

 Dyste sier at de nasjonale prøver og eksamen må brukes i en dialogisk læringskontekst. Da blir det bedre læringsresultat og da får prøvene og eksamen en annen rolle enn de har i dag. Dette blir det opp til oss skoleledere å følge opp videre og få sydd sammen slik at det fungere godt.

2 kommentarer:

  1. Jeg tror du er inne på noe svært sentralt her. Det er viktig at vi bruker den vurderingsformen som passer til enhver tid. Får vi integrert deler av vurderingen i selve undervisningen tror jeg det vil gi større helhet. Dette gjelder både for elever og lærere. Det kan være en krevende prosess, men kan gi økt læringsutbytte og tidsbesparelse på sikt.

    SvarSlett
  2. Jo mer jeg leser og tenker på elevvurdering, jo sterkere blir min overbevisning om at vi må satse sterkere på å knytte undervisning og vurdering sammen. Ekstra interessant synes jeg det er å finne gode metoder for å dra elevene mer med i vurderingsarbeidet. For noen år siden jobbet vi en del med mappevurdering på skolen. Da klarte vi faktisk å dra med elevene både i å sette seg mål og vurdere egen måloppnåelse. Kanskje bør vi børste støv av dette gjen?

    SvarSlett