mandag 28. mars 2011

Mer inspirasjon fra Liv Engen

Lærere har opp gjennom årene trodd på veldig mye, sa Liv Engen. Vi har prøvd en masse ulike opplegg, men det har alltid vært vanskelig å finne ut om ting har hatt den effekten vi har ønsket. Derfor var Hatties resultat så utrolig viktig sier Engen  "Teachers make a difference". Hun viste hele rekka med kjente tiltak som hadde mindre effekt i følge Hattie. Vi kunne nikke gjenkjennende til alle. Engen var tydelig på at lærerne i videre jobbing med leseprosjektet måtte legge vekt på at elevene vet hva som forventes av dem. Lærerne må snakke med elevene om hva det er en god leser gjør. Elevene må vite hva de skal se etter under lesinga.
I dag har jeg gitt alle lærerne ved skolen lekse i kap. 5 i boka " Lesing er " fra lesesentret til neste fellesmøte.  Da skal vi prøve at hele lærerkollegiet skal få samme forståelse for opplegget som vi andre som har vært på kurset. Dette er satsningsområde i kommunen så det er vel bare å brette opp ermene og ta til.

3 kommentarer:

  1. Jeg er så enig, så enig med både deg og Liv Engen. Noen ganger tror vi at elever skjønner av seg selv hva de skal gjøre for å bli bedre lesere. Noen gjør kanskje det, men de aller fleste vil tjene stort på at vi gir dem konkret veiledning på hvordan de skal angripe en tekst. Hos oss har nasjonale prøver i lesing gitt oss et puff i retning av at alle er blitt leselærere, og en forståelse av at lesing er mer enn avkoding.

    SvarSlett
  2. Det har vært mye kritikk på nasjonale prøver, men du viser et godt eksempel på hvordan det kan brukes på å gjøre elevene bedre.

    SvarSlett
  3. Det er bra å se at du tar med deg innholdet fra kurset og inn i egen skole. Det er noe jeg tror vi kan bli mye flinkere til. Det er i høyeste grad med på å utvikle en lærende organisasjon.

    SvarSlett